Konzertkirche Neubrandenburg  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Utenfor Konzertkirche  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Ringstrasse  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Bymur  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Bymur  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Treptower Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg 
Lykt  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Bymur  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Stargarder Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Trestubbe av dimensjoner  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Solnedgang  Neubrandenburg : Neubrandenburg