Birgit 1905  Jens + ?  sommer 25 Birgit+Gustav+Jan+Jens  Birgit+Jan+Jens 1925  Jan + Lise 1925  ?+?+Birgit 1925 
? + Birgit 1925  Birgit 1925 Withs hytte  Birgit p� Fosheim 26  Strand i Valdres 1926  Strand i Valdres 26  Gjendalen - Leirvassbu 1926 
Ved Styggedalstindene  Sognefjell?  Sm�rstadbreen  Fottur 26  31. august 26 Ingars reise til Td  Ingars f�dselsdag 
Norges varemesse 1926