1 Etterkommere etter Webjørn Svendsen 2 Slekten Svendsen fra Ørsta 3 Hallingdals fortid

Gustav Heber   Gustav Heber f. 1873 : Gustav Heber f. 1873  Svendsen familien slektstre  Svendsen-familien fra Ørsta  Hallingdals fortid