Laksand par   Common Merganser, Laksand, Mergus merganser, Oslo, Østensjøvannet : Common Merganser, Laksand, Mergus merganser, Oslo, Østensjøvannet  Siland par   Gjersjøelva, Mergus serrator, Red-breasted Merganser, Siland : Gjersjøelva, Mergus serrator, Red-breasted Merganser, Siland